Ενώστε τα χέρια σας για να καταπολεμήσετε την επιδημία. 2021, είμαστε στο δρόμο

2020 , Χρόνος πάρα πολύ θλίψης, Χρόνος πολύ καρδιάς που αγγίζει, Χρόνος πάρα πολύ για να το θυμάσαι.

Στην Κίνα, υπάρχει πάντοτε αναφορά επιδημίας εδώ και εκεί, ; εκτός της Κίνας, η επιδημία αναφέρει περισσότερη σειρά, έτσι ώστε οι εξαγωγικές επιχειρήσεις να γίνονται πιο δύσκολες.
Ωστόσο, οι «Gallford» άνθρωποι ενώνονται και πληρώνουν σκληρή δουλειά, σε τέτοια κατάσταση έχουμε ακόμα μεγάλη επιτυχία, δημιουργούμε νέο ρεκόρ πωλήσεων!
news_3_1


Ώρα μετά: 19 Φεβρουαρίου-2021